Скоро училището в кв. Горни Воден няма да посреща ученици

Предложение за закриване на ОУ „Райна Княгиня” в кв. Горни Воден ще бъде гласувано на следващото редовно заседание на Общинския съвет. Една от основните причини за това решение е невъзможността да се сформират достатъчно брой паралелки, заяви кмета на града д-р Емил Караиванов.
В момента в училището има само две паралелки, седем ученика във втори клас и петнадесет ученика в четвърти клас. Педагогическият персонал се състои от четирима служители, а непедагогическия – от двама.
Кметът изрази уверение, че транспортът на учениците ще бъде осигурен.

СПОДЕЛИ