Сменят по Проект „Красива България“ дограмата на Община Асеновград

Започна кампания за набиране на проекти, които ще се финансират през 2021 г. по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Община Асеновград има проектна готовност да кандидатства по Мярка М 01 с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Асеновград – Етап I”. За целта на сесията идната сряда, Общинския съвет трябва да даде съгласието си Общината да кандидатства.

Проектът предвижда цялостна подмяна на дограмата на сградата на Общината, като общата му стойност е малко над 287 хил. лв., със 167 хил.лв. съфинансиране от страна на Община Асеновград.

Мярката по която Общината ще кандидатства е „Подобряване на обществената среда в населените места”.  Допустимите проектни предложения по мярката са: СМР/СРР на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм.

След решението на ОбС Асеновград за кандидатстване по програмата, при съставяне на инвестиционната програма на общината за 2021 г., кметът трябва да включи в нея проекта със сума, отговаряща на съфинансирането, а именно до 167 хил. лв.

Допустимите кандидати в кампанията на проект „Красива България” са общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.

Документи могат да се подават от 14 септември до 6 януари 2021 г.

Бюджетът за едно проектно предложение трябва да е между 60 000 и 400 000 лв. с ДДС. По мерки М01 и М02 от „Красива България” ще се отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общия му бюджет.