Спират движението в района на ОУ”Христо Ботев”

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от 01.08.2017 г. /вторник/ до 04.08.2017 г. /петък/ се забранява се движението на всички моторни превозни средства /МПС/ по
ул. ”Георги Бенковски” в участъка от ул. ”Асенова крепост” до ул.”Одрин”.
Призоваваме всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия, се казва в писмо от Община Асеновград.