Спортните обекти в Асеновград ще бъдат отдадени под наем

   Ще бъдат отдадени под наем общинските имоти, предназначени за спортна дейност. Това решиха днес, след оспорвани дебати, представителите на местния парламент. Решението бе взето след двойно гласуване. Венелина Арнаудова от БСП първо предложи да бъдат предоставени само някои от обектите, за да се направи преценка дали спортните организации ще стопанисват добре общинските имоти. Тя бе подкрепена в предложението си от заместник- кмета на града инженер Мария Вълканова, която в изказването си подчерта, че според Закона за физическото възпитание и спорта общинската администрация се задължава да предостави обектите за стопанисване на спортни организации, но не е задължително това да се случи с всички имоти. Ангел Димитров от политическа партия ГЕРБ, пък, опонира на отправеното предложение. Той обясни, че ако първоначалната идея бъде приета, спортните клубове в Асеновград ще имат възможност да се възползват от имотите, вместо сградите да стоят нестопанисвани и занемарени. След неговото изказване, бе проведено гласуване за отправеното от Арнаудова предложение. С 11 гласа „Против“, пет- „За“ и девет „Въздаржали се“, обаче, то не бе приеето. Последва повторно гласуване, в което съветниците дадоха гласовете си за първоначално предложената от заместник- кмета Йончев докладна записка. Така, с 29 гласа „За“ и един „Въздържал се“ старейшините приеха идеята за отдаването под наем на всички общински имоти, предназначени за спортна дейност.

 

 

 

Репортер: Атанаска Маркова

СПОДЕЛИ