Средно 390 души обслужва един общинар в Асеновград

390 души обслужва средно един служител в община Асеновград, сочат данните за финансовото състояние на общините в края на третото тримесечие. Като средни стойности натоварването на общинските ни служители е по-високо спрямо същото в повечето общините от Пловдивска област, с изключение на областния център Пловдив.

Според данните към 31 юни на един общинар в съответната община се падат да обслужват следния брой хора: Асеновград 390; Брезово 200; Калояново 185; Карлово 279; Кричим 234; Лъки 106; Марица 262; Перущица 180; Пловдив 479; Първомай 331; Раковски 366; Родопи 217; Садово 234; Стамболийски 298; Съединение 198; Хисаря 183; Куклен 139; Сопот 239.

СПОДЕЛИ