Срокът за безплатен „Топъл обяд“ в Асеновград е удължен.

Топъл обяд

Предоставянето на услугата „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Асеновград ще бъде удължен с още шест месеца, съобщават от общинска администрация.

300 жители на различна възраст от общината ползват услугата към момента. Новият период е от 01.01.2022 г. до 30.06.22 г.

Финансирането е в размер на близо 325 800 лева.

Целевите групи, включени в проекта, са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора, които са в затруднено положение, такива, които заради възраст или някакво увреждане, са в по-висок риск от заразяване от Ковид-19 и неблагоприятно протичане на инфекцията. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, без близки, които да им окажат подкрепа. Хора, които са обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, не могат да задоволят основните си жизнени потребности.

Припомняме, че услугата „Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ .

Няма мнения за показване