Срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии се намалява от три на два месеца

Националният осигурителният институт (НОИ) информира, че в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. е направена промяна в чл. 117, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, с която се намалява срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии от три на два месеца от получаването им.

В тази връзка всички разпореждания, които са връчени на лицата или получени по поща след 31 декември 2015 г. подлежат на обжалване в съкратения двумесечен срок.

СПОДЕЛИ