Стартира кампания „Заедно през първите 7“ , акцентираща на първите години от живота на детето

Община Асеновград съвместно с Център за ранно детско развитие (ЦРДР) стартират кампания под надслов „Заедно през първите 7“. В нея ще се включат всички потребители на услуги в центъра. Кампанията акцентира на значението на първите 7 години от живота на детето и семейството, като най-важни за развитието на подрастващите. Специалистите призовават своите клиенти – заедно да подкрепим децата и да инвестираме в тяхното бъдещо израстване. Кампанията ще включва 3 инициативи. Във фокуса на всяка от тях е отделна група потребителите на услуги в ЦРДР – Асеновград. Продължителността на кампанията ще е в рамките на 3 месеца.

Първата инициатива вече стартира (на 29.07.20 г.). Насочена е към семействата и най-малките потребители на услуги – бебетата. За всяко от децата на възраст от 0 месеца до 1,5 години ще се предостави пакет с материали и консумативи за първите грижи за бебето. Той включва памперси, адаптирано мляко, суха млечна каша, шише с биберон, детски шампоан и хигиенни кърпи за деца. Специалистите от екипите по здравно и семейно консултиране ще организират предоставянето на материалите за всеки свой клиент, по график и при строго спазване на въведените противоепидемични мерки. Инициативата предвижда да обхване 40 деца и техните семейства, ползващи услуги в ЦРДР – Асеновград.

Втората акция ще стартира на 17.08.20 г. и е насочена към 37 деца на възраст от 2 г. до 6 г. В рамките на инициативата ще се предоставят материали, които са определени според възрастта на децата и подкрепят образователното, емоционалното и познавателното им развитие. Специалистите от екипите по ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа, семейно и здравно консултиране ще организират предоставянето на образователните материали на място в ЦРДР – Асеновград за всеки от потребителите на услуги. Според индивидуалните нужди на децата и съответстващи на възрастта са предвидени занимателни игри за развитие на познавателните умения, за стимулиране на уменията за общуване, за смятане и работа в екип. Основната част от материалите акцентира на общуването, образованието и социалните умения.

Третата инициатива стартира в началото на месец септември 2020 г. и включва децата, на които им предстои да бъдат в 1-ви клас. За 11 бъдещи ученици ще се предоставят училищни пособия и материали, подкрепящи подготовката им в училище.