Стартира конкурс за лого на “Седмица на гората”

Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ стартира национален конкурс за идея за постоянен отличителен знак на „Седмица на гората”. Конкурсът цели създаването на траен и разпознаваем образ и визуална идентичност на празника „Седмица на гората”. Ще бъде оценявана идеята на кандидата и е допустимо използването на всякакви техники на изобразяване, без да се очаква професионално изпълнение. 

Допускат се за участие кандидати от всички възрасти и професии – деца, ученици, студенти.

Всеки кандидат може да участва със скица, рисунка или художествено оформление на логото, което си представя, без да е необходимо прецизно графично оформление.

Критериите за оценка на предложенията са тематична насоченост, стилистична издържаност, оригиналност и съвременно излъчване.

Предложенията трябва да постъпят в ИАГ до 1 април 2016 г. на e-mail: logo_gora@iag.bg, в деловодството на ИАГ или в пощенски плик на адрес: София 1040, бул. „Христо Ботев“ № 55, етаж 5, Изпълнителна агенция по горите, за конкурса за лого. За удобство на участниците, идейните проекти могат да бъдат подавани и до регионалните дирекции по горите, дирекциите на природните паркове и държавните горски и ловни стопанства в запечатан плик, след което ще бъдат препратени до ИАГ.

Условия за участие:

– Всеки автор може да предложи за участие в конкурса само един проект;

– Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса;

– Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имената си, ел. поща и телефон за контакт;

Идейните проекти ще бъдат оценени от жури от Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните и неправителствени организации. Журито ще класира три предложения с награден фонд – І място – 1000 лв., ІІ място – 500 лв., ІІІ място – 300 лв.

 На 9 април, в рамките на Седмица на гората, ще се състои публично обявяване на класираните предложения и награждаване на победителите.

СПОДЕЛИ