Стартира система за видеонаблюдение в Пловдив

Стартира системата за видеонаблюдение и контрол на входно-изходните точки на територията на град Пловдив. Центърът за видеонаблюдение се намира в сградата на областната дирекция на МВР, на ул. „Волга“ № 70. Там ще се приема сигналът от изградената система за видеоконтрол на 11-те входно-изходни точки на град Пловдив. Постоянният мониторинг ще се осъществява от  служители на сектор „Оперативна дежурна част и видеонаблюдение“ към областната дирекция на МВР. Системата позволява да се идентифицират моторни превозни средства, характеризира се с висок процент на разпознаваемост както в светлата, така и в тъмната част на денонощието. Освен на български регистрационни номера, тя реагира и на номера на други държави. Получената информация ще се ползва изцяло от полицейските служители в работата им по превенция на престъпността.