100 лева месечна стипендия ще получат зрелостниците, продължили образованието си в определени специалности

Повече от 4500 зрелостници ще получат допълнителна стипендия от 100 лева на месец, ако продължат образованието си в определени специалности, това информират от МОН. За отпускане на стипендията има доста изисквания – учениците трябва да са сред първите 10% с най-високи оценки от матурата по български език и литература, а на втория изпит по предмет по избор следва да имат поне среден резултат за страната; друг вариант е учениците да имат равен или над средния за страната успех по български език и литература и да са сред първите 30% по успех на втори държавен зрелостен изпит по математика, по физика и астрономия или по химия и опазване на околната среда. Задължителни условия за получилите такива резултати са те да продължат обучението си в годината на завършване на средното си образование, да са приети в държавни университети и то в специалности от определени професионални направления, като „Педагогика“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Металургия“, „Химични технологии“ и др. Целта е да се насърчи обучението във важни за развитието на страната области, където е налице или се очаква недостиг на висококвалифицирани кадри, посочват от образователното министерство.
Иначе тази стипендия ще се изплаща за втори път. Зрелостниците, които имат право да се възползват от нея, ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано при техните индивидуални резултати от държавните зрелостни изпити на zamaturite.bg.