16 почивни дни за Коледа и общо четири ваканции – това предвиждат от МОН за новата учебна година

Проект на график на учебното време през учебната 2019-2020 година предлага за обществено обсъждане Министерството на образованието и науката. Времето за обсъждане на предложените от МОН варианти е един месец от публикуването на официалната страница на министерството или бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ до 22.08.2019 включително. Всички постъпили становища ще бъдат разгледани, уверяват от министерството. А какво се предвижда:

– Четири ваканции – есенна от 1-ви до 3-ти ноември 2019 година, а коледната да следва да продължи 16 дни – от 21-ви декември 2019 г. до 5-ти януари 2020 г. включително. Денят 5 февруари е неучебен, преди да започне вторият срок на 6-ти февруари. Пролетната ваканция ще е от 11-ти до 20-ти април за учениците от първи до единадесети клас, а от 16-ти до 20-ти април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май. На 29-ти май би трябвало да приключи учебната година за децата от първи до трети клас, а на 16-ти юни – за учениците от четвърти до шести клас. До 30-ти юни трябва да посещават училище учениците в паралелки в спортните училища, както и всички ученици от седми до 11 клас.
Относно Националните външни оценявания :
– на 9-ти юни 2020 г. е предвидено да се проведе матурата по български език и литература за седми и десети клас. Матурата по математика може да е на 11 юни. За Външното оценяване за четвъртокласниците планираните дати са 27-ми и 29-ти май. Тази година то ще бъде единствено по български език и математика. „Обучението по новите учебни програми по тези предмети позволява оценка на функционалната грамотност на учениците чрез тези два предмета и затова отпадат изпитите „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“, посочват от МОН”. Държавните зрелостни изпити са предвидени за 20 май 2020 година – по български език и литература, и на 22 май – втори изпит.
Успоредно са предложени за обсъждане и проекти на графици на ученическите олимпиади, на националните състезания, както и на състезанията по професии през следващата учебна година.