160 000 младежи у нас нито учат, нито работят

„Основен фокус в новия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде заетостта, запазването на работните места и намаляване на младежката безработица“, казват от социалното министерство. Според предоставените данни в България има 160 000 младежи, които към момента нито учат, нито работят, поради което ще се предприемат мерки за намаляване на тази цифра.
Поставя се акцент върху мярката 60/40 – нейният така да се каже втори дизайн е значително по-облекчен и разширен като сектори и възможности.
„Новата тема, по която ще се работи в следващите години, е сребърната икономика. Предстои да се уточни вида на интегрираните здравно-социални услуги за хората над 60-65 г., употребата на технологии и развитието на предприемачество за възрастните хора“, добавят още от Министерството на труда и социалната политика.
Колкото до проекта „Родители в заетост“, по който родители на деца до 12г. може да се възползват от детегледачка, става ясно, че неговият бюджет ще бъде увеличен с още 20 млн. лв.. До момента по него са кандидатствали над 8000 семейства.