174 платформи за щъркелови гнезда монтира EVN през изминалата година

Макар че времето навън не е съвсем пролетно, щъркелите на места у нас вече пристигнаха. Другаде все още се очакват. По-важното е, че голяма част от предвестниците на пролетта ще бъдат посрещнати от нови платформи, обезопасяващи гнездата им. От EVN заявяват, че от 2009 година насам те са обезопасили над 2800 гнезда, точно с такива платформи, поставени върху стълбове от електроразпределителната мрежа. Само за изминалата година “Електроразпределение Юг” е монтирало 174 нови обезопасителни съоръжения.
От енергодружеството посочват, че стълбовете от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркелите за разполагане на техните гнезда. Често обаче тези гнезда са в непосредствена близост до проводниците, което само по себе си е предпоставка за аварии и инциденти – от една страна могат да се отразят фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Предпазните платформи повдигат гнездата на разстояние около 1 метър от проводниците. Освен това металните платформи не позволяват на гнездата да пропадат. Обезопасяването винаги се извършва преди пролетната миграция на птиците и в одобрения срок от Министерството на околната среда и водите, или до 1 март.

Посочва се още, че инициативата за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води.