30 млн.лв. за общините за предоставяне на здравно-социални услуги

С 30 млн.лв. от ОП РЧР ще бъдат подкрепени общините в предоставянето на здравно-социални услуги. Това заявяват от Министерството на труда и социалната политика. През месец септември предстои да стартира схема по оперативната програма, с която ще бъдат обхванати около 17 000 български граждани чрез предоставяне на споменатите услуги. Средствата ще бъдат насочени за подкрепа на възрастните хора и самотно живеещите, чиито домове са в отдалечените населени места, ще се обърне внимание на хората, които имат нужда от постоянна подкрепа, става ясно от информацията на Социалното министерство, откъдето посочват и че по този начин ще се осигури не само по-доброто разходване на средствата от НЗОК, но и ще се създадат предпоставки за превенция на институционализацията на възрастни хора и на хора с увреждания. Трябва да се окаже подкрепа на цялостната грижа, която общините предоставят на възрастни хора в малките населени места, които имат затруднен достъп до болничните заведения.
В предходния и настоящия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени общо 37 млн. лв., насочени към укрепване на капацитета на кадрите в системата на здравеопазването. В момента Министерството на здравеопазването изпълнява проект за квалификация, обучение и изграждане на допълнителни умения на кадрите в Спешната помощ. Проектът е на стойност 7 млн.лв. и е финансиран със средства от програмата.

СПОДЕЛИ