36 000 работници вече са получили компенсациите си за ноември и декември по мярката „Запази ме“

„36 000 работници от затворените бизнеси вече са получили компенсациите си за ноември и декември по мярката „Запази ме“. Това означава, че почти всички от кандидатствалите около вече имат пари по сметките си”, казват от Министерството на труда и социалната политика.
Общо изплатените средства са 8,6 млн. лева. Забавянето при изплащането се дължи на големия брой платежни нареждания за обработка, както и честите грешки в банковите сметките на служителите, посочват от социалното министерство.
Уточнява се, че до края на януари Агенцията по заетостта ще успее да преведе всички средства за последните два месеца на 2020 г. От февруари пък ще започне приемането на документи за пуснатите в неплатен отпуск през януари. Важно е да се отбележи, че те вече ще получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход.
Междувременно през тази седмица се очаква Министерският съвет да разгледа Националния план за насърчаване на заетостта. Средствата по него са увеличени с 14%. 83 млн. лева ще бъдат отпуснати по плана, за да могат 15 000 души да бъдат наети на работа, а 12 000 да преминат през програми и курсове за обучение.