41 висши училища ще приемат с резултати от матурите през 2021 г.

За вход в 41 висши училища за учебната 2021-2022 година могат да се използват оценките от матурите по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите предмети. От образователното министерство казват, че в университети, които предлагат обучение по повече професионални направления, с оценката по български език и литература може да се кандидатства за над 20 специалности. Такова висше учебно заведение е Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”, също така Софийският, Великотърновският, Русенският, Тракийският и още няколко други университети у нас. Оценките от зрелостни изпити важат например за всички специалности в УНСС. В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив има специалности, в които ще може да се кандидатства с оценка от ДЗИ по професия. С матура ще се влиза и в Академията на МВР за някои специалности, по които обучението е задочно. Само с резултатите от матурите обаче няма да може да се кандидатства в някои висши учебни заведения, като НАТФИЗ и Военната академия. Същото се отнася и за медицинските университети. Начините на балообразуване за специалностите се предоставя от съответното висше училище. Информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидат-студентската кампания през 2021 година в акредитираните държавни и частни висши училища е публикувана на страницата на МОН.