5 млн. лв. отпуска ДФЗ за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция

Земеделските стопани ще получат 5 млн. лв. за 2021 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Това информират от Държавен фонд „Земеделие“.

Поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените култури за първи път влизат в обхвата на подпомагане по схемата. По предложение на бранша Министерство на земеделието, храните и горите пренотифицира пред ЕК държавната помощ като включи в нея културите пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Според информацията бенефициери на помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи следното:

– овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;

– зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;

– зеленчукови култури над 0.3 ха;

– етерично-маслени култури над 0.5 ха;

– тютюн над 0.1 ха. – зърнени култури над 3 ха;

– маслодайни култури над 3 ха; Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

До 65% от стойността на застрахователната премия е максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, отглеждащ овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застраховката от 60 лв./ха.

На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.

Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени, зърнени (пшеница, ечемик и царевица), маслодайни култури (слънчоглед и рапица) и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития.

Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.