510 училища у нас стават иновативни през следващата учебна година

Списъкът на иновативните училища у нас за учебната 2021/2022 година вече е одобрен от Правителството.Той включва 510 училища от 137 общини в 28 области, казват от Министерството на образованието и науката. Припомняме, че асеновградското СУ „Св.Св. Кирил и Методий” бе избрано именно за такова иновативно учебно заведение преди няколко години. От тогава в школото прилагат и въвеждат активно иновациите чрез нови, съвременни методи на преподаване на учебния материал.
Сега 73 училища ще получат статут на иновативни за първи път. В 437 иновациите продължават от предходни години, а от списъка отпадат 64 учебни заведения, уточняват от образователното министерство.
За да бъде определено като иновативно едно училище, то трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието. Самите иновативни училища имат по-голяма свобода при прилагането на нетрадиционни начини на преподаване.