62 % от българите вярват в Бога

62 % от българите вярват в Бога. Това показва социологическо изследване за ценностите на съвременния българин. На въпроса „Вие лично вярвате ли в Бога?“ 62% отговарят положително, 26% отрицателно, а 12% не са отговорили. Според социолозите от агенция „Тренд“ половината от мъжете вярват в Бога и три четвърти от жените. 52% от анкетираните заявяват, че посещават храмове само на религиозните празници, 21% изобщо не влизат в храм, 14% влизат поне един път месечно, а едва 4% влизат веднъж или повече седмично. 1% посещават храма всеки ден.
Според българите не е редно религиозните институции да играят роля при управлението на държавата.60% са против, а една четвърт – 25% са отговорили утвърдително. Почти същият процент хора, заявили себе си като религиозни, твърдят, че религията не е важна част от техния живот (58%). За 32% религията играе важна роля в живота им. Това означава, че макар повечето хора да смятат себе си за вярващи, това не променя на начина им на живот. 53% смятат, че бракът е необходим за семейния живот, а 37% смятат, че е достатъчно съжителството на семейни начала. За 70% гражданският брак е по-важен в сравнение с църковния, а 14% са убедени, че църковният брак е по-важен за тях. 75% не одобряват еднополовите бракове.
Трите ценности, събрали най-много гласове сред анкетираните българи, са семейството, мирът и сигурността.