Държавата ще помогне за изкореняване и засаждане на лозя

В периода 29 юли – 12 август ще се проведат два приема на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.
Първият прием ще стартира на 29 юли и ще продължи до 4 август 2021 г. Вторият прием се очаква да стартира на 30 юли и да продължи до 12 август 2021 г.
Предвижда се подадените заявления по мярката и по двата приема да бъдат разгледани до 15 октомври 2021 г. 90% от финансовата помощ по тях да бъде осигурена от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат изкореняването, засаждането и изграждането на подпорна конструкция на сортовия състав на насажденията, промяна на местоположението на лозята и подобряването на техниките за управление на лозята като изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване
За финансова помощ по дейностите могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Автор: Ирина Иванова