Днес почитаме и паметта на Св. Климент Охридски

На 27 юли 916 година е починал свети Климент Охридски. Предполага се, че Климент е българин, роден в Югозападна Македония. Данните за живота му преди неговата дейност в България са оскъдни. Той е един от най-значимите автори на старобългарски език, той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения. Но най-голямата му заслуга на български средновековен учен е в съставянето на „кирилицата”, именно затова и първият съвременен университет в България носи неговото име „Свети Климент Охридски”. Той умира последен от седемте славянобългарски равноапостоли – Кирил и Методий, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Затова е прието на този ден да се чества и паметта на всички просветители, почитани като Свети Седмочисленици.

Автор: Ирина Иванова