Днес се открива ловен сезон 2019-2020

Ловен сезон 2019/2020 г. за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня се открива днес. По този повод от МВР припомнят превантивните мерки за безопасното протичане на сезона, както и кои са най-честите причини за допуснати инциденти по време на лов. Участниците в лова задължително трябва да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят, да спазват стриктно да се правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети. Изисква се стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника. Сред най-честите причини за инциденти пък се споменават следните:

– стрелба по шум или неясно видима цел;

– използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

– неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;

– самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

– употреба на алкохол и упойващи вещества;