Днес Църквата чества Първо и второ намиране на честната главана Господния предтеча и кръстител Йоан

Когато била отсечена честната глава на свети Йоан Предтеча , дъщерята на Иродиада я приела на блюдо и я отнесла на майка си. Тази нечестива жена пробола с игла езика на светеца, който я изобличил в беззаконие, и като се погаврила с честната глава, не позволила да я предадат на погребение заедно с тялото на светеца.

Иродиада закопала главата на светия Предтеча дълбоко в тайно безчестно място в двореца си.

За това узнала Йоана, жена на Иродовия управител Хуза, за която се споменава в Евангелието като за една последователка на Иисуса Христа. Тя тайно взела светата глава и като я положила в съд, с благоговение я погребала в имението на Ирод, на Елеонската планина.Това било първото намиране на честната глава на светеца.

Второто намиране станало по време на управлението на Константин Велики, когато възтържествувала в света християнската вяра.Тогава двама монаси, които ходили на поклонение на светите места в Йерусалим, получили откровение за мястото, където се намира главата на Предтеча, и я извадили от земята.

Като се връщали в отечеството си, те я поверили на един грънчар. Той донесъл у дома си, в град Емеса, светата глава и оттогава домът му бил благословен с изобилие и всякаква благодат. Пред смъртта си грънчарят открил на своята сестра тайната, като й завещал да пази свято скъпоценната глава на Предтеча и след себе си да я завещае на най-достойния от рода.

Днес се блажи и се позволява консумацията на риба.

Автор: Ирина Иванова