До 6000 лв. достига санкцията за палене на стърнища

Паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират – това посочват от ДФЗ по повод честите подобни нарушения у нас, особено през последния месец. Няколко пъти Ви показахме подобни случаи и в Асеновград, свързани с паленето на сухи треви и стърнища, които доведоха до избухването на пожари. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи санкцията за първо подобно нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно тя става от 2000 до 12 000 лв. Както сподели с нас обаче началникът на асеновградската пожарна Величко Бришимов– нарушителите трудно биват заловени. Ето защо от МЗХГ и ДФЗ сформираха дежурни екипи, които специално да следят за неправомерно палене на стърнища. Само през изминалите почивни дни проверените такива сигнали от страна на екипите са 37, отнасящи се за горящи земеделски площи. Пожарите са били на територията на областите: Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково, като общата засегната площ е над 4500 дка. От ДФЗ уточняват и че изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а съгласно изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на тези стандарти може да достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане на земеделските стопани в продължение на една или повече календарни години.