До утре земеделците могат да кандидатстват за съфинансиране при застраховане на продукция

Напоследък зачестяват бедствията, които водят до унищожаване на земеделска продукция. Ето защо специалистите съветват земеделците да застраховат произведеното от тях, за да избегнат големи загуби.
В началото на март бе отворен приемът на документи от земеделски стопани за съфинансиране при застраховане на продукция. Утре изтича срокът за кандидатстване за помощта. Заявленията се подават в териториалните структури на ДФЗ. Застрахователните полици трябва да бъдат представени в областните дирекции на фонда до края на август. До 10 работни дни след сключване на съответния договор с Държавния фонд средствата ще бъдат изплатени на стопаните.
От тази година за подобно подпомагане могат да кандидатстват и стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. Заради неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените и маслодайни култури за първи път влизат в обхвата на схемата, казват от фонд „Земеделие”. На техния сайт може да бъде открита подробна информация относно конкретните изисквания за кандидатстване, културите, които влизат в списъка и сумите за тяхното подпомагане.