Екипи за превенция на отсъствията създават в училищата и детските градини

“Oт следващата учебна година започва още по-активна работа за привличането и включването на децата и учениците в образователната система”. Това информират от МОН. За да бъде изпълнена тази цел детските градини и училищата в страната следва да сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини, посочват от образователното министерство. В екипите могат да влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата.  Новите екипи могат да функционират всекидневно, ако се установи подобна необходимост.

Намаляване на риска от отпадане от училище ще е едно от направленията, към които ще е насочена дейността на екипите за превенция. Предвижда се експертите да посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. Ще се работи и активно с родителите, за да се осигурява участието на децата в образователния процес. Екипите ще бъдат подпомагани и  от представители на общините, Дирекция „Социално подпомагане“ и Министерството на вътрешните работи, добавят от МОН.