Фирмите без дейност вече не подават годишна декларация

Разходи за преводи, транспорт и заплати на служители ще бъдат спестени от близо 200 000 фирми, които не са осъществявали дейност през миналата година. Досега тези фирми бяха длъжни да изпращат в НАП своите декларации, независимо че нямат дейност. От 2018 г обаче те не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация, като според анализ на НАП тази мярка ще спести доста разходи.
Останалите дружества подават годишна декларация за облагане с корпоративен данък за 2017 г. в срок до 2 април 2018 г, припомнят от Националната агенция за приходите. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски, допълват от НАП.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. Данъчната декларация пък се подава по електронен път. Необходимо е да се отбележи, че неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

СПОДЕЛИ