хора

Населението на България в края на 2021 г. е точно 6 838 937 души. Това показват  данните от текущата демографска статистика, публикувани от Националния статистически институт. Прави се сравнение с предходната година и то показва, че населението е намаляло със 77 611 души, или с 1.1%.

Част от изводите са следните:

 • намалява раждаемостта;
 • увеличава се броят на починалите;
 • в резултат на отрицателния естествен прираст
  населението на страната е намаляло с 90 317 души;
 • най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София и Пловдив, най-ниска – в Кърджали, Смолян и Габрово;
 • броят на извънбрачните раждания са 60% от всички раждания;
 • расте броят на сключените бракове, но и на разводите;
 • средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно
  32.8 и 29.8 години;
 • в преселванията между населените места в страната са участвали
  127 962 лица, повечето от които – жени;
 • Най-голямо териториално движение има по направлението „град – град“ , следват
  направленията „село – град“ и „град – село“;
 • Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област София;

Още данни по темата може да откриете на сайта на НСИ. От там уточняват, че през изминалата година се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната, но първи окончателни данни от него ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.