Линията на бедност да се увеличи със 7 лв. през 2018 г.

Линията на бедност да се увеличи със 7 лв. до 321 лв. през 2018 г. Такова е предложението на Министерството на труда и социалната политика, публикувано за обсъждане на портала на министерството за обществени консултации. Размерът на линията за бедност за всяка година се определя на базата на данните на Националния статистически институт (НСИ) за бюджетите на домакинствата. Тя се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната и трябва да задоволява минималните жизнени потребности като определено равнище на приети килокалории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата под линията на бедност.
С актуализацията от 7 лв догодина се гарантира, че най-бедната част от населението на България ще бъде по-добре защитена.
Показателят се използва за изчисляване на социалните помощи.
Най- често досега линията на бедност е използвана при определянето на коледни и великденски добавки на пенсионерите.
Крайният срок за подаване на становища до МТСП е 26 ноември.