На Бъдни вечер сме консумирали най-много ток, но по-малко от миналата година

Данни на EVN България показват, че в периода 24 декември – 26 декември 2019 г. клиентите на дружеството са консумирали общо 77 675 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Спрямо общото потребление през тези дни на 2018 г. тези стойности са по-ниски когато – тогава са консумирани общо 85 044 MWh.
Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 24 декември 2019 г., когато е бил 1 433 MW (мегавата), посочват още от енергодружеството. Върховият товар за този период на 2018 г. е регистриран също на 24 декември и е бил повече – 1 525 MW (мегавата).

От EVN все пак уточняват, че посочените диспечерски данни не могат да се отнесат автоматично към всеки отделен случай тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална.Припомня се и че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември, като тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни.

Трябва да се отбележи и че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:
– индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
– използва ли се в имота електроенергия за отопление
– външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
– брой помещения в жилището, които се отопляват
– състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки
– вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.