Над 1,1 млн. лева доплати Държавен фонд „Земеделие“ по COVID 1

625 земеделски стопани получиха субсидии по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“. ДФ „Земеделие“ преведе над 1 млн. и 100 хил. лв. за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“ .
Изчисленията са извършени след обработка на допълнителна информация в заявленията на бенефициенти с действащ договор, ангажимент или одобрено заявление по мерките, посочват от фонд „Земеделие”. Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума, като таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмярка COVID 1 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.