Над 250 хил. ученици вече са изявили желание за участие в занимания по интереси

В близо 2250 училища у нас ще се провеждат над 16 500 занимания по интереси до края на 2019 г. Припомняме, че за провеждането на тези занимания от държавния бюджет бяха отпуснати 25 млн. лв. Поне два пъти в седмицата учениците ще имат занятия извън задължителните по учебните планове, информират от Министерството на образованието, като уточняват, че до момента над 251 000 ученици са заявили участие, близо 60% от които са избрали направленията „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ и „Природни науки“. Самите групи трябва да бъдат сформирани окончателно до края на месеца.
Голям интерес сред учениците са провокирали заниманията по шах – оказва се, че това е третият най-популярен спорт за занимания по интереси след футбола и волейбола. Учениците в страната са пожелали още да спортуват тенис и баскетбол. Над 30 хиляди са избрали сценични и танцови изкуства, като преобладават театрални кръжоци и народни танци.
Освен училищата, организатор могат да бъдат физически и юридически лица – треньори, спортни клубове, читалища, центровете за подкрепа за личностно развитие и др., напомнят от образователното министерство. Част от средствата са насочени и към общините, които ще имат ангажимент да организират съвместни прояви между училищата в населеното място или областта.