Над 80 пожара в горските територии на цялата страна са възникнали само през месец август

Източник: EPA/БГНЕС
Източник: EPA/БГНЕС

Горски служители и пожарникари са предотвратили разрастването на 95 процента от горските пожари само през август

Над 80 пожара в горските територии на цялата страна са възникнали само през месец август. Стихията е засегнала горски масиви на площ от 950 ха. Бързото локализиране на огъня и своевременната намеса на горски служители и пожарникари в повечето от случаите не допуснаха навлизането на огъня в горските територии. Като резултат до момента върховите пожари са само 5 % от опожарената площ.

Най-сериозен до момента бе пожарът, възникнал в землището на село Еленово, община Нова Загора, който премина през около 270 ха горски територии, от които 160 ха залесени, 110 ха незалесени. Най-много от възникналите пожари са в териториалните обхвати на регионалните дирекции по горите – Кърджали, Сливен, Пловдив и Бургас. При потушаването им са участвали повече от 700 горски служители. През август специализираните групи от държавните горски стопанства,  регионалните дирекции по горите и държавните предприятия са реагирали на 55 сигнала, подадени на телефон 112 за възникнали пожари в горски територии или в близост до тях.

От началото на година само 2 процента от горските пожари са причинени по естествен път – мълния. За всички останали причините са човешка небрежност.