Най-голямото световно събитие за консервация на мозайки – догодина в Пловдив

16-ото издание на „Международна конференция- триенале на Фондация ICCM за консервация на мозайки” ще се състои в Пловдив догодина. Това е най-голямото световно събитие в сферата на консервацията на мозайки. Община Пловдив като съорганизатор ще инвестира 64 хиляди лева, а средствата ще бъдат заложени в Културния календар за 2020 г. Основният организатор пък от своя страна ще финансира конференцията с близо 250 хиляди лева.
„ Събитието от такъв ранг ще се организира за първи път в България като то е в съзвучие с кампанията за популяризиране на мозаечното наследство а Пловдив. Конференцията ще бъде свидетелство и за яркото ни присъствие в редиците на световната професионална общност в областта на изучаването, консервацията и реставрацията на мозайки. Кандидатурата на Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол е включена в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти, което прави планираната за 2020г. международна конференция важна за постигането на крайната цел на Община Пловдив”- това се казва в предложението за съвместна дейност между Общината и Фондацията, което ще бъде гласувано от Общински съвет – Пловдив утре.
Над 450 експерти от цял свят, международно признати лектори и учени се очаква да пристигнат в Пловдив по повод мащабното събитие.