НАП изпраща е-съобщения на свои длъжници

Да заплатят доброволно публичните си задължения заедно с лихвите. Това приканва своите длъжници Националната агенция по приходите, като им изпраща електронно съобщение ако срещу тях има образувано изпълнително дело за неплатени в законоустановения срок публични задължения. Съобщението ще бъде изпращано в деня, следващ деня на образуване на делото, информират от НАП. Така приходната агенция цели да повиши информираността и да стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти. В e-mail-а се препоръчва длъжника да направи справка за за просрочените си задължения и да се свърже с публичния изпълнител, отговорен за администрирането на конкретния дълг. Съобщението носи информация за номер и дата на образуваното изпълнително дело, вида на банкова сметка, по която трябва да се плати дълга и друга полезна информация.

СПОДЕЛИ