Обявиха прием по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони