Плащаме такса “смет” според количеството изхвърлени отпадъци

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри такса „смет“ да се плаща на количество изхвърлени отпадъци, а не на база данъчна оценка на имота.
Предложението за промяна в закона за местните данъци и такси беше направено от министерството на финансите. Промяната в закона обаче ще доведе до вдигане на такса смет за домакинствата.
Ако новите правила станат факт, общините ще трябва да избират между три варианта за изчисляване на таксата – според броя на лицата в домакинството, на база вместимост на съдовете или система със специални торби за отпадъци. В проекта е разписан и 5-годишен плавен преход, който забранява увеличение на индивидуална такса смет с повече от 20% на година за домакинствата.
Предложението е промяната да влезе в сила от началото на 2019 г.