Полицията със съвети за предпазване от инциденти с пиротехнически изделия по време на празниците

Във връзка с предстоящите празнични дни служителите на Областната дирекция на вътрешните работи продължават да предприемат редица мерки за обезпечаване на обществения ред в Пловдив и областта. По линия на осъществявания контрол за спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) са направени инспекции на търговски обекти и обществени места за незаконна търговия и употреба на пиротехнически изделия. Предприети са действия за недопускане на нерегламентирана продажба на пиротехнически изделия на места без разрешение и пазари и тържища. Засилените проверки на органите на МВР ще бъдат провеждани ежедневно до края на празничните дни, като при констатиране на такива случаи ще се търси най-строга наказателна и административна отговорност от лицата.

Обръщаме внимание, че увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а взривни вещества по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) и са поставени под разрешителен режим контролиран от органите на МВР.

Фирмите и търговците съхраняващи и търгуващи с увеселителни пиротехнически изделия, следва да знаят, че за извършване на такава дейност трябва да имат надлежно издадено разрешение от МВР, както и да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Абсолютно е недопустимо по смисъла на ЗОБВВПИ, търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. В складовете и магазините, имащи разрешение за търговия на увеселителни пиротехнически изделия, те се излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба и безопасност на български език.

Забранява се продажбата на видимо повредени (разкъсана опаковка, фитил и др.) пиротехнически изделия. Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по съответен ред. Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1.Фойерверки – в четири категории;

2. Сценични пиротехнически изделия;

3. Други пиротехнически изделия.

За съответната категория има и забрана за продажба, както следва:

1. Категория Фойерверки от категория 1 е забранена продажбата на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години и от категория 3 – на лица под 18 години;

2. От категория Сценични пиротехнически изделия – на лица под 16 години;

3. От категория Други – на лица под 18 години.

Употребата на пиротехнически изделия е забранена в превозни средства, закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на болници, детски градини, училища църкви и приюти и др.

Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки, както и на самоделно направени такива не е съвсем безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се зареждат в ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предизвикат локални изгаряния и травми. Травми на крайниците може да предизвика и натискането им с крак. Ако пиратките се съхраняват по няколко в джоба на дреха, от триенето могат да се приведат в действие и да причинят неприятни изгаряния. Особено опасна е практика да се възпламеняват пиратките, след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото изделие, но и на случайно преминаващи хора. Особено опасно е и паленето на пиратки със запалка.

Ако все пак за вас настроението в празничните дни е непълно без изстрелването на фойерверки, пиратки и други изделия с увеселителна цел, експертите от ОДМВР – Пловдив съветват:

Споделете това удоволствие с децата си, но не им разрешавайте сами да ги изстрелват или палят. Ползвайте ги на местата, където няма да представляват опасност за вас и околните.

Закупете ги вие, съхранявайте ги грижливо до празничната вечер и внимавайте да не попаднат в ръцете на вашите непълнолетни деца.

Не паркирайте автомобила си под терасите на жилищни блокове, защото може да бъде повреден или запален от хвърлено пиротехническо изделие.