Повече от два пъти са отпадналите ученици в Пловдив и областта само през първия срок на миналата учебна година

Регионална среща набеляза мерки за решаване на проблемите на децата в  Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково

 

Със 146 ученици се е увеличил броят на отпадналите от клас в Пловдив област само за първия срок на  учебната 2015/2016 г. Така общият брой на напусналите класните стаи деца е  246, а причините за тревожната тенденция са заминаване в чужбина (48,37 %) , отсъствия (46,34 %), слаб успех (5,28 %).

Данните бяха оповестени в анализ за проблемите на децата от Южен централен район на България на регионална среща вчера и днес в Пловдив.

 Целта на събитието бе да събере хора от различни професии, работещи на различни места и на различни позиции, но обединени от една кауза –  решаване  проблемите на децата.

„За мен проектът „Гласът на българските деца“, от който тази среща е част, е много специален. Този глас трябва да бъде чут не само от родителите на децата, а и на всички нива на власт“, заяви пред присъстващите представители на областите администрации, кметове и членове на неправителствени организации Ирина Алексиева, изп. директор на Българското училище за политика „Димитър Паница”, което е организатор на форума.

  Данните от изследването за проблемите на децата в областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково показват, че сред основните проблеми на малките жители на този регион е образованието. Област Пловдив продължава да бъде сред първенците в България по дял на  учениците,  записани за втора година в един и същи клас –  1,8% при 1,0%  за страната през 2014 г. За област Пазарджик процентът на повтарячите е 1,4, а най-нисък е той в област Смолян – 0,7%.

                                                                                      Причина за оставането в един и същи клас и за отпадане от училище е и бедността. Семействата без доходи или разчитащи на социални помощи много често прекъсват образованието на децата си, а не са редки и случаите, когато  деца под 16 години са принудени да работят.

Безработицата е друг често срещан проблем, засягащ децата в общините от района. Коефициентът на безработица в област Пловдив е 9.6% през 2015 г., 8.6%  е в област Пазарджик, 2.3%  – в област Кърджали, 17.2%  – в област Смолян и 8.6% в област Хасково

Тревожна е тенденцията на увеличение на броя на малолетните и непълнолетните, пострадали от престъпления в областта – от 259 през 2012 г. на 265 през 2014 г. Увеличение са наблюдава в област Пазарджик, където от 51 те са станали  96, в Хасково – от 20 на 33. Намалява техният брой в областите Пловдив  и Смолян.

Друг не малък проблем е раждането на деца от деца.

„В Кричим например през 2011 година 25% от родените деца са от непълнолетни майки, през 2014 година този процент е 14%. В Садово през 2014 година 16% от новородените са от непълнолетни майки“, сподели пред присъстващите авторът на анализа Ренета Венева от Българското училище за политика.

Като положителна тенденция за децата от региона може да се отчете фактът, че броят на малолетните и непълнолетните лица, извършили престъпления, като цяло намалява, показва изследването.

На фона на анализа участващите в регионалната среща  в града под тепетата споделиха добри практики, с които се опитват да преодолеят част от проблемите на децата. Сред тях са безплатна детска градина за всички деца в конкретно населено място, ангажиране на ученици в почистване на паметници на културата в Смолян и региона срещу заплащане, центрове за работа с доброволци и др.

След общи дискусии по между си и с екперти участниците в срещата набелязаха следните мерки за справяне с проблемите на децата в областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково: да бъде създадено министерство на детето и семейството, за да се развият по-успешно политиките на децата; създаване на закон за родителството; повишаване качеството на социалните услуги и повишаване на знанията и уменията на специалистите; изработване на специфични методики за задължително усвояване на български език; промяна на изискванията за наемане на на служители в соц. дейности и др.

Проектът „Гласът на българските деца”, който се осъществява от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се реализира с експертната подкрепа на Националната мрежа за децата, предвижда още пет срещи за обмен на опит за всеки регион в страната. След успешното им осъществяване ще бъдат факт още пет регионални анализа за състоянието на детските политики, проблемите, които съществуват на регионално ниво, както и на добрите практики по места. Целта е на базата на всичко това да се формулират проблемите на регионите в България, да се обменят идеи за преодоляването им и най-важното – да се изгради мрежа от хора на различни позиции в законодателната, изпълнителната и местната власти с една кауза – закрила правата на децата.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от фондация “Оук”.