Правят изцяло нов Закон за движение по пътищата

Да се направи изцяло нов Закон за движение по пътищата, предлагат три министерства – на вътрешните работи, на транспорта, на регионалното развитие и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Смъртността в резултат на ПТП на 1 милион жители в Република България е една от най-високите сред държавите членки на Европейския съюз – 99.Ето защо в новия закон ще се заложи на подхода, „Безопасна система“, възприет от ЕС. При него се допуска, че хората правят грешки и поради това трябва да има съвкупност от мерки за предотвратяване на смъртни случаи.

Част от това са по-добра конструкция на превозните средства, подобрената пътна инфраструктура и по-ниските разрешени скорости за движение. Тези фактори можело да намалят катастрофите.

Новият Закон за водачите на моторни превозни средства ще бъде структуриран и систематизиран, като последователно ще бъдат определени изискванията към:

водачите на моторни превозни средства за съответните категории правоспособност;

кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;

лицата, провеждащи психологически изследвания;

лицата, провеждащи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства,

председателите на комисии, провеждащи изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства,

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.