Промени в учебните програми по математика и природни науки за учениците от V до VII клас

Утвърдени са осъвременените учебни програми по няколко предмета за учениците от V, VI и VII клас.  Промените засягат областта на математиката и природните науки. Целта е децата да придобият повече практически умения. Допълнителни теми не са предвидени, по-скоро част от някои са преразпределени, а други отпадат. По математика например признаците за делимост на 9 и на 10 отпадат, но остават тези на 2, 3 и 5. Отпада и темата в VII клас „Построения с линия и пергел“, като за тези умения се работи на практическо равнище в темите „Еднакви триъгълници“, „Неравенства“ и „Успоредник“.

„В подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на задачите за прилагане на наученото се препоръчва да преобладават ситуации от практиката и решаване на житейски казуси“, посочват от образователното министерство.

Новото сега е и отпадането на подтемите към отделните теми и ограничаването на броя на учебните статии в учебниците, което дава повече свобода на учителя да прецени колко урока да посвети на дадена тема в зависимост от интересите и потребностите на учениците. Във всички учебни програми някои нови понятия отпадат, тъй като присъстват под формата на очаквани резултати от обучението, усвоени са в предходни класове и е важно да се познават и използват на практическо равнище, а не да се възпроизвеждат под формата на дефиниции, казват още от МОН.
Учебните програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021 – 2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.