С 3 млн. лв. компенсират пчеларите за сушата през миналата година

Пчеларите ще бъдат обезщетени с 3 млн. лв. чрез схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Това информират от ДФЗ с уточнението, че финансовият ресурс е утвърден на проведеното редовно заседание на УС на фонда.
По предложение на МЗХГ в началото на юли тази година държавната помощ бе пренотифицирана от ЕК. Така бе разширен нейният обхват и към неблагоприятните събития беше добавена и тежката суша. Схемата ще се прилага у нас до края на 2022 г. включително.
Общо 10 млн. лева е бюджетът на държавната помощ. Финансирането се извършва чрез директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети в резултат от горещото и сухо лято през изминалата година. Самият размер на щетите ще се установява по места след издадени протоколи от ветеринарните власти. Така ще бъде изготвен и регистър на земеделските стопани със загинали пчелни семейства следствие на засушаването през 2020 година.
Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.