Учителите избират обучения с практическа насоченост

Всички учители предпочитат практически ориентираните обучения, въпреки различията при избора на съдържание. Това съобщават от МОН, позовавайки се на данни на дирекция “Квалификация и кариерно развитие”.
Най-много учители предпочитат програмите за квалификация, които им показват как да се повиши мотивацията за учене, какви интерактивни методи могат да се използват в клас, как се прави самооценка и се управлява качеството на обучителния процес.
В рамките на обученията преподавателите се учат да работят по-успешно с родителите и да си изготвят професионално портфолио. Те усвояват тънкостите на игровото учене и диагностиката в детските градини. Учителите също целят усъвършенстване на дигиталните им умения – за работа с интерактивна дъска, за използване на електронни ресурси, софтуерни програми и информационни технологии в учебните часове. Много педагози се интересуват от ефективните методи и подходи при самоподготовката в целодневната форма на обучение.
От просветното министерство уточняват, че учителите имат потребност от допълнителните обучения заради новата нормативна уредба и изисквания към учебния процес.
Учителите, в чието портфолио има повече квалификационни кредити, имат възможност за бързо кариерно развитие.
Първото атестиране ще се проведе през учебната 2020-2021 г. За да се подготвят за него учителите трябва да имат минимум три кредита.