Вече изплащат новата финансова помощ за януари за хората с увреждания

От началото на тази година всички пълнолетни хора с трайни увреждания имат право на месечна подкрепа, която замени досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто до месец декември 2018 г. Размерът на помощта през 2019 г. варира от малко над 24 лв. до б;изо 200 лв.. В мповечето случаи тя е в по-голям размер от досега получаваните добавки, като се гарантира, че никой няма да вземе по-малка сума от получаваната до края на миналата година. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, уточняват от Агенция „Социално подпомагане”, като информират и че вече се изплаща новата финансова подкрепа за месец януари по банков път.
Припомня се, че хората, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление-декларация в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес до 31 март. Това трябва да направят и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда директно на общините.

СПОДЕЛИ