Влизат в сила нови стандарти за отоплителните уреди

През 2019 г. влизат в сила нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди и трябва да се намери механизъм за прилагането им, така че те да доведат до максимален ефект върху намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Като се призовава местната власт да участва активно в работата за намаляване на замърсяването от битовото отопление и от автомобилния транспорт.

От министерството уточняват, че трябва да намерим начин да ограничаване вноса и продажбата на горива с високо съдържание на сяра и пепел и да въведат нови стандарти за отоплителните уреди“. като призоват кметовете да кандидатстват за 111 млн. лв. по Оперативна програма “Околна среда” (за мерки за реализация на общинските програми за чистотата на атмосферния въздух).

По отношение на управлението на отпадъците вече са закрити 96 от 113 общински депа.