За близо 32 хил. първокласници у нас е отпусната целева помощ през настоящата учебна година

Приемането на заявления – декларации за отпускане на еднократна помощ от 250 лева за ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година приключи на 15 октомври. Малко над 33 хиляди са подадените документи, сочат данни от Агенцията за социално подпомагане. Издадените заповеди за отпускане на помощта са точно 31 202, отнасящи се за близо 32 хиляди първокласници. След промяната в реда за отпускане на средствата от тази година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се извършва на два пъти, като петдесет на сто от нейния размер се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а останалите петдесет на сто – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. Това обстоятелство се проверява служебно от дирекциите „Социално подпомагане“ в страната, уточняват от Агенцията. А ако детето не постъпи в училище или в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, помощта ще трябва да бъде възстановена.
За миналата учебна 2018/2019 година подадените заявления-декларации за отпускане на тази помощ бяха повече – общо 36 100, а одобрените за получаването й – близо 35 хиляди, отнасящи се за 35 550 деца. Докато броят на първокласниците е почти същият – около 60 000.