Защо математиката е най-трудна за учениците

„Математиката е най-трудният предмет за учениците от V до X клас“ – това констатират от МОН, обобщавайки резултатите от електронна анкета сред ученици, проведена във връзка с прегледа на учебните програми от I до X клас. По-малките определят като сложни също история и география, а по-големите – физика и химия. В проучването са участвали 5200 деца. Ние решихме да потърсим мнението и на по-малките. Оказа се, че запитаните от нас третокласници не се притесняват особено от математиката, но все пак ги затруднява делението.
Ако се върнем отново при по-големите ученици – за тях най-смислена дисциплина се оказва „Човекът и природата“. Колкото до математиката – въпреки че я определят като най-сложна, смятат, че тя развива мисленето, но пък не са убедени, че ще им е полезна в живота. Трудно се приема преходът от „Човекът и обществото“ към двата отделни учебни предмета „География“ и „История“. „Очевидна е необходимостта от засилване на синхрона в учебните програми между двете дисциплини в тези класове“, казват от МОН, като допълват, че подобен проблем има и в VII клас при разделянето на „Човекът и природата“ на „Химия“ и „Физика“. Смята се, че инвестициите в създаване на STEM кабинети, проектното обучение и работата в групи биха помогнали за преодоляване на тези трудности.
Според отговорите в анкетата, гимназистите масово не осъзнават практическата полза от знанията по математика, български език и литература и физика, а намират за важни и полезни географията и чуждите езици. Те искат повече практически примери и реални житейски ситуации, повече време за упражнения, особено по математика.
От МОН допълват, че работни групи преглеждат учебните програми по всички общообразователни предмети, изучавани от I до X клас. Част от този процес са проучванията на мненията на учители, ученици и родители.

Няма мнения за показване