Свободни работни места през тази седмица

Свободните работни места за лица със висше образование през тази седмица са за лекар, логопед, 2 психолози, лектор по физика и астрономия и учител по математика. За търсещите работа със средно и основно образование най-много предложения има за апаратчици на химически процеси – 10, 16 обслужващи работници в промишлено производство, 15 машинни оператори в производство на пластмасови изделия, 9 шивачи-обувки и др. Търсят се и бояджии, гладачи, готвачи, електротехници, екструдеристи, касиери, кроячи и др.

Ето и пълния списък на свободните работни места:

Работни места за лица със висше образование

1 лекар

1 логопед

2 психолог

1 лектор по физика и астрономия

1 учител, математика

 

Работни места за лица със средно и основно образование

10 апаратчик, химически процеси

1 бояджия, промишлени изделия

2 гладач

3 готвачи

2 електромонтьор, електронна апаратура

1 електротехник

6 експедитор, товари

2 екструдеристи

1 заварчик

6 касиери, бензиностанция

5 крояч, обувни изделия

11 машинен оператор, производство каучукови изделия

15 машинен оператор, производство пластмасови изделия

1 машинен оператор, производство на тестени изделия

10 машинен оператор, шиене

5 механик, промишлено оборудване

1 монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

4 обслужващ магазин

1 огняр

2 общ работник с ЕР на ТЕЛК

2 оператор, сепаратор

2 организатор, дейности

3 охранители

16 обслужващ работник, промишлено производство

1 пласьор стоки

3 продавач-консултант

1 печатар, текстил

1 помощник, кухня

1 работник, библиотека

1 работник-кухня

6 работник, спомагателни шивашки дейности

1 работник, формоване на хранителни продукти

4 сервитьор

3 сладкар

4 сондьор

1 стругар

2 тапицери

1 техник, електрически системи

1 технолог, облекло

10 тъкачи

2 шивачи

9 шивач, обувки

 

Работни места по схема „Обучения и заетост на младите хора“

1 продавач-консултант

1 работник, формоване на хранителни продукти

 

Работни места по схема „Обучения и заетост“

1 технолог, моделиране и конструиране на облеклото