Търсят изпълнител на процедурата по аварийно укрепване на свлачището под Асеновата крепост

Община Асеновград обяви процедура тип публично състезание за аварийно укрепване на активизирали се свлачищни процеси на пътя Асеновград – Лясково – Яврово – Добралък.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 392 023,42 лв. с ДДС.

През 2018 год., част от пътното платно на общинския път  се свлече и от тогава до момента има пълна забрана за движение на тежкотоварни превозни средства  и бе организиран пропускателен режим на леките автомобили със светофар.

Причините са свличането на заемните маси са преовлажняване на откоса под пътя, а изготвеното инженерно – геоложко проучване показа, че пътят е изграден върху насип с различна дълбочина. Възложи се изготвяне на технически проект за силово укрепване на авариралия път, в който се предвижда изграждане на анкерно – пилотна система, с различна конфигурация в три зони по дължината на свлачищния участък.

След изпълнение на укрепителните мероприятия е предвидено възстановяване на пътната конструкция и настилката. Към този етап от строителство ще се изпълнят и отводнителните мероприятия, които са предвидени чрез монтаж на дренажна тръба зад стоманобетоновата стена, както и повърхностно отводняване чрез направата на банкет от едната страна на пътя с по- голям наклон на напречното сечение. Предвидено е монтиране на еластична ограда (мантинела).

Срокът за изпълнение на СМР е 90 календарни дни.

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на Община Асеновград.